Үл үзэгдэх иж бүрдэл үйлдвэрлэгчид | бөөний оёдолгүй нийлүүлэгчид ба үйлдвэрүүд